Skip to main content

Enzym

Enzym je molekula, která je schopná katalyzovat chemické reakce. V našem organizmu hrají enzymy zcela nezastupitelnou roli pro průběh biochemických reakcí, metabolizmus, růst, vývoj a život vůbec. Bílkovinný základ enzymu označujeme jako apoenzym, na který se obvykle váže další složka (prostetická skupina) za vzniku kompletní molekuly enzymu (tzv. holoenzym).