Skip to main content

Enteroragie

Enteroragie znamená krvácení ze střeva projevující se nálezem krve ve stolici. Přesněji bychom měli upřesnit, že jde o nález čerstvé červené krve, nikoliv černé natrávené krve (melény).  Zdrojem enteroragie je krvácení do dolních částí trávicí trubice zahrnující jejunum, ileum a kolon, nejčastější příčinou jsou krvácející hemoroidy. Více najdete v textu o nálezu krve ve stolici.