Skip to main content

Enteroklýza

Enteroklýza je radiologické vyšetření, které umožňuje zobrazit tenké střevo pacienta. Tenké střevo je běžně velmi špatně vyšetřitelné – endoskopickými metodami lze vcelku snadno vyšetřit jícen a žaludek (gastroskopie) a tlusté střevo (kolonoskopie). Endoskopické vyšetření tenkého střeva (zejména dvojbalonová enteroskopie) se provádí jen na některých specializovaných gastroenterologických pracovištích v republice a je relativně náročné. Enteroklýza proto představuje cennou možnost vyšetření tenkého střeva bez nutnosti překladu pacienta na vyšší pracoviště.

 

Princip: Pacientovi se vleže zasune hadička do úst či do nosu a zasouvá se přes jícen a žaludek až do dvanáctníku. V té chvíli se do hadičky vypustí tekutá kontrastní látka (obvykle baryová) a roztok metylcelulózy, který slouží jako tzv. negativní kontrast. Vyšetření se provádí vleže, pro lepší průtok látky kličkami střeva je vhodné pacienta různými způsoby polohovat. Během vyšetření se pacientovi provede v určitých časových odstupech série rentgenových snímků břicha, které ukážou průtok kontrastní látky střevem. Po ukončení vyšetření se pacient vyprázdní na WC.

 

 

Příprava: Před vyšetřením je třeba být nalačno. Pacient by měl naposledy jíst v poledne před dnem vyšetření. Od té doby do půlnoci by měl pouze pít a od půlnoci do chvíle vyšetření již ani nepít. Pravidelně užívané léky si pacienti nicméně mohou vzít.

 

 

Význam: Vyšetření ukáže reliéf tenkého střeva, nerovnosti sliznice, případné polypy, nádorové struktury, apod. Poměrně velká výtěžnost je v diagnostice Crohnovy choroby.

 

 

Problémy: Na kontrastní látku může někdy vzniknout alergická reakce, která může velmi vzácně nabýt podoby nebezpečného anafylaktického šoku. Nevýhodou je i vystavení pacienta mnohem vyšší dávce rentgenového záření než u běžného rentgenového snímku břicha. Je to ovšem pouze malá cena za mnohem vyšší výtěžnost enteroklýzy. Enteroklýza s baryovou suspenzí by se neměla provádět u pacientů, u nichž je podezření na proděravění trávící trubice. Baryová kontrastní látka by v takovém případě totiž mohla vytéci do dutiny břišní.

 

 

Výhody: Enteroklýza poměrně dobře ukáže poměry v tenkém střevě. Je to vyšetření relativně neinvazivní (pouze zavedení hadičky do trávicího traktu) a lze je provádět i ambulantně.

 

Pozn: Jako relativně nová metoda se začíná uplatňovat tzv. CT enteroklýza, při které se vlastní provedení enteroklýzy spojí nikoliv s rentgenovým snímkem, ale přímo s CT vyšetřením břicha.

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.