Skip to main content

Enkopréza

Enkopréza je odborný pojem značící neschopnost udržet stolici, což vyúsťuje v její inkontinenci. Speciální problematikou je enkopréza pro dětský věk, kdy rozlišujeme primární a sekundární enkoprézu. Primární znamená, že u dítěte se nevyvíjí schopnost udržet stolici, zatímco sekundární znamená, že došlo ke ztrátě již rozvinuté schopnosti udržení stolice. Obdobným termínem je výraz enuréza, který se týká neschopnosti udržet moč.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.