Skip to main content

Enkopréza

Enkopréza je odborný pojem značící neschopnost udržet stolici, což vyúsťuje v její inkontinenci. Speciální problematikou je enkopréza pro dětský věk, kdy rozlišujeme primární a sekundární enkoprézu. Primární znamená, že u dítěte se nevyvíjí schopnost udržet stolici, zatímco sekundární znamená, že došlo ke ztrátě již rozvinuté schopnosti udržení stolice. Obdobným termínem je výraz enuréza, který se týká neschopnosti udržet moč.