Skip to main content

Enkopréza

Enkopréza je odborný pojem značící neschopnost udržet stolici, což vyúsťuje v její inkontinenci. Speciální problematikou je enkopréza pro dětský věk, kdy rozlišujeme primární a sekundární enkoprézu. Primární znamená, že u dítěte se nevyvíjí schopnost udržet stolici, zatímco sekundární znamená, že došlo ke ztrátě již rozvinuté schopnosti udržení stolice. Obdobným termínem je výraz enuréza, který se týká neschopnosti udržet moč.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.