Skip to main content

Endozom

Endozom je buněčný útvar, který vzniká poté, co lyzosom splyne s vakuolou obsahující částice pohlcené buňkou procesem endocytózy. Vzhledem k vysokému obsahu agresivních enzymů a cíleně udržovanému kyselému prostředí dochází v endozomu k natrávení pohlcených objektů.