Skip to main content

Endotel

Jako endotel označujeme jednovrstevný buněčný epitel, který vystýlá vnitřek krevních a lymfatických cév a vnitřek srdce (v srdci tvoří důležitou součást endokardu). Endotel nemá pouze mechanickou funkci, ale produkuje řadu sloučenin a podílí se mimo jiné na procesu srážení krve a na funkci imunitního systému.