Skip to main content

Endoplazmatické retikulum

Endoplazmatické retikulum (ER) je důležitá buněčná organela, která se skládá z řady vzájemně propojených trubic, váčků a cisteren. Endoplazmatické retikulum rozlišujeme na hladké a drsné, drsné má na svém povrchu celou řadu ribozomů, kde dochází k procesu translace (převedení genetické informace z mRNA do struktury vznikajících bílkovin). Kromě toho je ER schopné upravovat vzniklé bílkoviny, rozložit jejich chybně vytvořené molekuly, skladovat různé látky (například) a zneškodnit řadu toxických sloučenin.
 
 
 



 

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.