Skip to main content

Endoplazmatické retikulum

Endoplazmatické retikulum (ER) je důležitá buněčná organela, která se skládá z řady vzájemně propojených trubic, váčků a cisteren. Endoplazmatické retikulum rozlišujeme na hladké a drsné, drsné má na svém povrchu celou řadu ribozomů, kde dochází k procesu translace (převedení genetické informace z mRNA do struktury vznikajících bílkovin). Kromě toho je ER schopné upravovat vzniklé bílkoviny, rozložit jejich chybně vytvořené molekuly, skladovat různé látky (například) a zneškodnit řadu toxických sloučenin.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.