Skip to main content

End-diastolický

Termín end-diastolický (též enddiastolický) znamená „týkající se konce diastoly“. Hovoříme v praxi například o end-diastolickém objemu (objem krve v srdeční komoře na konci diastoly) nebo end-diastolickém tlaku (tlak v srdeční komoře na konci diastoly).