Skip to main content

Enantém

Enantém znamená viditelné postižení sliznic vyrážkou. Jedná se o pojem obdobný termínu exantém, ten se však týká postižení pokožky.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix