Skip to main content

Elektroforéza

Elektroforéza (ELFO) znamená celou skupinu laboratorních metod, které spočívají v separaci látek ze směsi díky jejich rozdílnému pohybu v elektrickém poli. Metoda dokáže separovat látky nesoucí určitý elektrický náboj.