Skip to main content

Elektrická kardioverze

Elektrická kardioverze je zákrok, který se používá v léčbě některých poruch rytmu. Využíváme zde elektrického proudu, který po krátkou dobu necháme procházet tělem pacienta. Zní to sice hrozivě, ale jedná se o zákrok velice jednoduchý, nebolestivý a jen s minimálním rizikem.

 

Princip: Elektrická verze se provede tak, že se pacient uloží na lůžko a monitoruje se jeho EKG. Interní lékaři spolupracují s anesteziologem, který pacienta uvede do krátké celkové anestézie (uspání). Následně internista použije přístroj zvaný defibrilátor, nastaví ho k elektrické verzi a přiloží jeho elektrody potřené vodivým gelem na hrudník pacienta. Po aktivaci přístroj vyhodnotí srdeční akci ležícího pacienta a ve správné chvíli vyšle elektrický signál, který proletí z jedné elektrody na druhou hrudníkem a srdcem pacienta. Silný elektrický proud „vyresetuje“ špatný srdeční rytmus a umožní tak se slušnou pravděpodobností, že naskočí rytmus normální.

 

 

Využití: Elektrická verze se klasicky provádí u poruch srdečního rytmu, které vznikají v srdečních síních (tzv. supraventrikulární arytmie), velmi často se jedná o tzv. fibrilaci síní a flutter síní, vzácněji o AVRT a AVNRT. Poruchy rytmu se můžeme pokusit odstranit pomocí speciálních léků (medikamentózní verze pomocí antiarytmik), bohužel ne vždy je tato metoda úspěšná. Zda se v takovém případě rozhodneme poruchu rytmu ponechat nebo ji odstranit elektrikou je individuální a bereme v ohled přesný typ poruchy rytmu, její klinické projevy, její rychlost apod. Máme-li například velmi rychlou poruchu rytmu, která vyčerpává srdce nemocného, ohrožuje ho selháním a nejde ji zpomalit léky, pak zvažujeme elektrickou verzi.

 

 

Příprava: Elektrická kardioverze se vzhledem k nutnosti uspání musí provádět nalačno a několik hodin před ní pacient nesmí jíst ani pít.

 

 

Nevýhody: Určitou nevýhodou je nutnost uspání pacienta a tedy i nutná přítomnost anesteziologa. Dále je nutné poznamenat, že poruchy rytmu mohou způsobit nedostatečné pohyby srdce spojené po určité době se vznikem krevních sraženin v srdečních oddílech. Pokud bychom v takové situaci provedli elektrickou verzi, mohla by se při elektrickém výboji sraženina utrhnout a vyletět ze srdce do krkavic a odtud do mozku, kde by způsobila mozkovou mrtvici. Z toho důvodu:

 

1. Můžeme provést elektrickou verzi jen tehdy, pokud jsme si jisti, že porucha rytmu trvá u daného člověka méně než 48 hodin.

 

2. Nemáme-li tuto jistotu a potřebujeme-li verzi urgentně provést, měli bychom těsně před tím vyšetřit srdce pacienta pomocí jícnového ECHO, které přítomnost sraženin v srdci vyloučí.

 

3. V případě, že nemáme jistotu trvání poruchy rytmu a s elektrickou verzí nepospícháme, převedeme pacienta na lék proti srážení krve - obvykle jde o Warfarin. Po 6 týdnech užívání tohoto léku s pravidelnými kontrolami jeho účinnosti pak můžeme bez obav provést elektrickou verzi - jakékoliv sraženiny v srdci by se díky Warfarinu po této době již rozpustily.

 

Pozn: 24 hodin po provedené kardioverzi může přetrvávat slabý efekt uspávajících látek a člověk by proto neměl řídit automobil či vykonávat jakoukoliv činnost náročnou na pozornost.

 

 

Příklad: (spíše pro mediky) Přichází pacient, kterému posledních několik dnů není dobře, pocity bušení srdce nemá, ale hůře se mu dýchá při námaze a otekly mu nohy – známky srdečního selhávání. Na EKG zachytíme supraventrikulární tachykardii 160/min. Podáme antiarytmika, ale efekt není příliš dobrý, porucha rytmu zůstala a zpomalila se jen mírně. Nejsme schopni přesně říci, jak dlouho porucha rytmu trvá, a proto pacientovi uděláme jícnové ECHO - bez nálezu krevních sraženin v srdci. Po tomto vyšetření již provedeme elektrickou verzi.

 

 

Výhody: Elektrická verze je rychlým, účinným a zcela bezbolestným řešením nově vzniklých poruch rytmu. Její účinnost je mnohem vyšší než u léků ze skupiny antiarytmik.

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.