Skip to main content

Eklampsie

Eklampsie je závažný akutní stav v gynekologii, který se projevuje hypertenzí, nálezem bílkoviny v moči a křečemi s poruchami vědomí. Eklampsie je značně obávaná a vyžaduje okamžité ukončení těhotenství. Více informací najdete v příslušném textu.