Skip to main content

EKG z praxe

 

V této části najdete EKG, které se mi podařilo nashromáždit během mého působení na interní ambulanci a oddělení. Kromě obrázků vždy obsahují stručnou kazuistiku, jednotlivé texty jsou pomocí odkazů propojeny s jednotlivými nálezy v části o EKG.

 • EKG 01 (STEMI spodní stěny)

 • EKG 02 (STEMI přední stěny)

 • EKG 03 (Perikarditida)

 • EKG 04 (Komorová tachykardie)

 • EKG 05 (Flutter síní)

 • EKG 06 (iRBBB)

 • EKG 07 (Perikarditida)

 • EKG 08 (AV blok III.st.)

 • EKG 09 (STEMI přední stěny)

 • EKG 10 (LAH, jizva přední stěny, srdeční aneurysma)

 • EKG 11 (Poinfarkt. změny)

 • EKG 12 (Plicní embolie)

 • EKG 13 (Stará jizva, nový STEMI přední stěny)

 • EKG 14 (Sinusová bradykardie, RBBB)

 • EKG 15 (Perikarditida)

 • EKG 16 (LBBB, AV blok III.st.)

 • EKG 17 (WPW syndrom)

 • EKG 18 (LAH, RBBB)

 • EKG 19 (Plicní embolie)

 • EKG 20 (Plicní embolie)

 • EKG 21 (LAH, RBBB, STEMI přední stěny)

 • EKG 22 (Subakutní STEMI spodní stěny)

 • EKG 23 (Trifascikulární blok)

 • EKG 24 (Pravidelná SVT s převodem na SR po podání adenosinu)

 • EKG 25 (Plicní embolie)

 • EKG 26 (AV blok III.st.)

 • EKG 27 (Poinfarkt. jizva, srdeční aneurysma)

 • EKG 28 (Stimulační rytmus)

 • EKG 29 (Atypický AV blok III.st.)

 • EKG 30 (Subtotální stenóza RIA)

 • EKG 31 (Patol. změny při rozvíjejícím se akutním koronárním sy)

 • EKG 32 (Obraz masivní plicní embolie)

 • EKG 33 (Subakutní STEMI spodní stěny)

 • EKG 34 (STEMI přední stěny)

 • EKG 35 (STEMI spodní stěny komplikovaný junkční bradykardií)

 • EKG 36 (WPW syndrom)

 

 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.