Skip to main content

EKG z praxe

 

V této části najdete EKG, které se mi podařilo nashromáždit během mého působení na interní ambulanci a oddělení. Kromě obrázků vždy obsahují stručnou kazuistiku, jednotlivé texty jsou pomocí odkazů propojeny s jednotlivými nálezy v části o EKG.

 • EKG 01 (STEMI spodní stěny)
 • EKG 02 (STEMI přední stěny)
 • EKG 03 (Perikarditida)
 • EKG 04 (Komorová tachykardie)
 • EKG 05 (Flutter síní)
 • EKG 06 (iRBBB)
 • EKG 07 (Perikarditida)
 • EKG 08 (AV blok III.st.)
 • EKG 09 (STEMI přední stěny)
 • EKG 10 (LAH, jizva přední stěny, srdeční aneurysma)
 • EKG 11 (Poinfarkt. změny)
 • EKG 12 (Plicní embolie)
 • EKG 13 (Stará jizva, nový STEMI přední stěny)
 • EKG 14 (Sinusová bradykardie, RBBB)
 • EKG 15 (Perikarditida)
 • EKG 16 (LBBB, AV blok III.st.)
 • EKG 17 (WPW syndrom)
 • EKG 18 (LAH, RBBB)
 • EKG 19 (Plicní embolie)
 • EKG 20 (Plicní embolie)
 • EKG 21 (LAH, RBBB, STEMI přední stěny)
 • EKG 22 (Subakutní STEMI spodní stěny)
 • EKG 23 (Trifascikulární blok)
 • EKG 24 (Pravidelná SVT s převodem na SR po podání adenosinu)
 • EKG 25 (Plicní embolie)
 • EKG 26 (AV blok III.st.)
 • EKG 27 (Poinfarkt. jizva, srdeční aneurysma)
 • EKG 28 (Stimulační rytmus)
 • EKG 29 (Atypický AV blok III.st.)
 • EKG 30 (Subtotální stenóza RIA)
 • EKG 31 (Patol. změny při rozvíjejícím se akutním koronárním sy)
 • EKG 32 (Obraz masivní plicní embolie)
 • EKG 33 (Subakutní STEMI spodní stěny)
 • EKG 34 (STEMI přední stěny)
 • EKG 35 (STEMI spodní stěny komplikovaný junkční bradykardií)
 • EKG 36 (WPW syndrom)
 • EKG 37 (AV blok III.st.)

 

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.