Skip to main content

Eisenmengerova reakce

Eisenmengerova reakce je označení pro proces typický pro některé chronické vrozené vývojové vady srdce. Je-li přítomna tzv. levo-pravá vady, u které začne protékat velký objem krve plicními tepnami, zvýší se postupně odpor těchto cév (vzniká plicní hypertenze) a to vede k nasměrování části krve přitékající do plicního řečiště směrem do systémového oběhu (vznik pravo-levé vady). Hlavním klinickým příznakem této reakce je postupný vznik cyanózy (do systémového řečiště se dostává větší množství neokysličené krve).
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.