Skip to main content

Eisenmengerova reakce

Eisenmengerova reakce je označení pro proces typický pro některé chronické vrozené vývojové vady srdce. Je-li přítomna tzv. levo-pravá vady, u které začne protékat velký objem krve plicními tepnami, zvýší se postupně odpor těchto cév (vzniká plicní hypertenze) a to vede k nasměrování části krve přitékající do plicního řečiště směrem do systémového oběhu (vznik pravo-levé vady). Hlavním klinickým příznakem této reakce je postupný vznik cyanózy (do systémového řečiště se dostává větší množství neokysličené krve).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix