Skip to main content

Efficib

Efficib je kombinovaný preparát užívaný v léčbě cukrovky, řadí se mezi tzv. perorální antidiabetika (PAD). Jeho účinné látky jsou sloučeniny sitagliptin a metformin.

 

Princip: Kombinují se účinky obou sloučenin, které komplexně zasahují do metabolizmu cukrů a zvyšují citlivost tkání vůči inzulinu, metformin umí snižovat tvorbu cukrů v játrech a dokonce lehce snižuje jejich vstřebávání z trávícího traktu.

 

 

Využití: Efficib má využití v léčbě cukrovky 2. typu. Jedná se již o dražší preparát, který nebývá předepisován jako lék první volby. Volíme ho tam, kde metformin sám o sobě není dostatečně účinný, nebo u pacienta užívajícího sitagliptin a metformin ve dvou různých tabletách (např. Januvia a Siofor) a chceme mu užívání léků zjednodušit jejich sloučením do tablety jedné. Efficib se může využít v kombinaci s jinými PADy nebo inzulinem.

 

 

Podávání: Záleží na doporučení předepisujícího lékaře, většinou se jedná o diabetologa. Efficib se u dospělého člověka běžně užívá 2x denně, celková denní dávka sitagliptinu by neměla překročit 100 miligramů a dávka metforminu se obvykle pohybuje okolo 1500-2000 miligramů denně.

 

 

Nevýhody: Poměrně často se objevují trávící obtíže (nechutenství, pocity plnosti, plynatost), v kombinaci s jinými PADy nebo inzulinem se může objevit hypoglykémie. Použití preparátu u pacientů s akutním nebo chronickým selháním ledvin může vyvolat nebezpečný stav známý jako laktátová acidóza s rozvratem vnitřního prostředí, který může nemocného usmrtit.

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.