Skip to main content

Eferentní

Pojem eferentní znamená „odvodný“, či „směřující odstředivě“. Používáme ho například při charakteristice nervových vláken a některých tepen. Například eferentní vlákna vedou vzruchy směrem z centrálního nervového systému do periferie. Opakem je termín aferentní.