Skip to main content

Edurant

Edurant je lék, který patří mezi antivirové preparáty (antivirotika)  a jeho účinnou složkou je sloučenina rilpivirin.

Princip: Rilpivirin dokáže zablokovat enzym HIV viru, který se označuje jako reverzní transkriptáza. Reverzní transkriptáza je nutná pro množení virových částic a její zablokování výrazně omezí. Rilpivirin účinkuje zejména proti podtypu HIV viru známého jako HIV1.


Využití: Edurant se využívá v léčbě některých forem infekce HIV (přesněji HIV1) a bývá součástí určitých terapeutických režimů v kombinaci dalšími léky.


Podávání: Edurant se vyrábí v podobě tablet o síle 25 miligramů a obvyklá dávka u dospělého člověka je 1 tableta 1x denně. Přesná dávka je nicméně vždy přísně individuální a stanovuje ji ošetřující lékař, bez jehož doporučení lék nesmí být užíván.


Nevýhody: Edurant může při pravidelném podávání způsobit různé trávicí obtíže, únavu, poruchy soustředění, bolesti hlavy, motání hlavy, nechutenství a další. U některých pacientů došlo při užívání ke zvýšení jaterních testů.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.