Skip to main content

Echolálie

Echolálie je odborný výraz, který znamená specifickou poruchu řeči. Termín je využíván zejména v neurologii a psychiatrii, velmi často je totiž spojen s onemocněními mozku. Podstatou echolálie je bezmyšlenkovité opakování slov vyslovených jinou osobou.

Příčiny: Echolálie může být normální v dětském věku, kdy se objevuje v období vývoje řečových center uložených v mozku. Z neuropsychiatrických chorob se echolálie objevuje u některých forem schizofrenie, u autismu, u některých forem Tourettova syndromu a při Alzheimerově chorobě.


Projevy: Jedinec vykazující projevy echolálie opakuje zvuky, slova nebo věty vyřčené jinými osobami v okolí. Jde o bezmyšlenkovitý děj nekontrolovaný vůlí, dotyčný člověk slovům (nebo větám) vůbec nemusí rozumět.


Diagnostika: Echolálii lze určit na základě zmíněných projevů, v případě jejího nálezu je vhodné doplnit neurologické a psychiatrické vyšetření. Součástí vyšetřovacího postupu může být některá ze zobrazovacích metod mozkové tkáně (CT vyšetření, magnetická rezonance).


Terapie: Echolálii jakožto příznak neléčíme, k jejímu vymizení může dojít v rámci úspěšné terapie vyvolávajícího onemocnění, je-li ovšem taková léčba vůbec možná.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix