Skip to main content

Echokardiografie

Echokardiografie (ECHO) je ultrazvukové vyšetření srdce, které umožňuje zhodnotit funkci srdečních oddílů a chlopní a relativně přesně změřit celou řadu funkčních parametrů. Dopplerovské vyšetření umožňuje určit tok proudu krve. Více informací najdete v příslušném textu.