Skip to main content

Dysplazie

Slovo dysplazie (dysplázie) má v medicíně více významů. Za prvé jde o výraz vyjadřující poruchu vývoje určité tkáně nebo orgánu. Příkladem je dysplazie kyčelního kloubu, což je častý ortopedický problém v dětském věku (viz. příslušný text).
 

Kromě toho má však výraz dysplazie i velký význam v histologickém hodnocení vzorků. Dysplazie totiž znamená určité změny buněk a jejich uspořádání, které mohou být přednádorové. U dysplazie pozorujeme poruchy vyzrávání buněčné populace, kdy se v daném vzorku vyskytuje vyšší množství nezralých buněk. Ve vzorku se obvykle vyskytují buňky nepravidelného tvaru a velikosti, kromě toho bývá zachyceno více buněk ve fázi mitózy, než je obvyklé. Podle tíže těchto změn a rizika vzniku maligního procesu rozdělujeme obvykle dysplazie na low grade (nižší riziko) a high grade dysplazie (vyšší riziko). Hovoříme-li například o dysplazii děložního čípku, máme na mysli právě tuto dysplazii.

 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.