Skip to main content

Dysplazie

Slovo dysplazie (dysplázie) má v medicíně více významů. Za prvé jde o výraz vyjadřující poruchu vývoje určité tkáně nebo orgánu. Příkladem je dysplazie kyčelního kloubu, což je častý ortopedický problém v dětském věku (viz. příslušný text).
 

Kromě toho má však výraz dysplazie i velký význam v histologickém hodnocení vzorků. Dysplazie totiž znamená určité změny buněk a jejich uspořádání, které mohou být přednádorové. U dysplazie pozorujeme poruchy vyzrávání buněčné populace, kdy se v daném vzorku vyskytuje vyšší množství nezralých buněk. Ve vzorku se obvykle vyskytují buňky nepravidelného tvaru a velikosti, kromě toho bývá zachyceno více buněk ve fázi mitózy, než je obvyklé. Podle tíže těchto změn a rizika vzniku maligního procesu rozdělujeme obvykle dysplazie na low grade (nižší riziko) a high grade dysplazie (vyšší riziko). Hovoříme-li například o dysplazii děložního čípku, máme na mysli právě tuto dysplazii.

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.