Skip to main content

Dyskorie

Dyskorie znamená nepravidelný tvar oční zornice. Může se jednat o vrozenou vadu nebo o důsledek úrazu oční tkáně. Při nálezu dyskorie nejasné příčiny je nutné vyšetření očním lékařem. Podobným výrazem je anizokorie, zde jde však o asymetrii obou zornic.