Skip to main content

Dyskorie

Dyskorie znamená nepravidelný tvar oční zornice. Může se jednat o vrozenou vadu nebo o důsledek úrazu oční tkáně. Při nálezu dyskorie nejasné příčiny je nutné vyšetření očním lékařem. Podobným výrazem je anizokorie, zde jde však o asymetrii obou zornic.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.