Skip to main content

Dysgeuzie

Dysgeuzie je odborný výraz pro poruchu chuti ve smyslu poruchy chuťového vnímání. Příčinou může být narušení funkce smyslových buněk, nervových vláken vedoucích vjemy do mozku, nebo přímo poškození CNS. Více informací najdete v textu o ztrátě chuti jakožto smyslu.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.