Skip to main content

Dysfunkce

Dysfunkce znamená poruchu funkce. V medicíně poměrně často hovoříme o dysfunkci různých orgánů a orgánových soustav. Dysfunkce nemusí automaticky znamenat sníženou funkci, může jít i o funkci abnormálně zvýšenou. Opak (tj. normální funkci) označuje pojem eufunkce.