Skip to main content

Dysekvilibrium

Dysekvilibrium znamená nerovnováhu nebo vychýlení z rovnováhy (ekvilibrium). V medicíně tento pojem využíváme především po poruchy vnitřního prostředí organizmu s odchylkami v koncentraci iontů a dalších složek krevní plazmy. Příkladem je dysekvilibrační syndrom, který se objevuje u pacientů po dialýze. Rychlý pokles koncentrace urey v jejich krvi může totiž způsobit edém mozku.