Skip to main content

Dysekvilibrium

Dysekvilibrium znamená nerovnováhu nebo vychýlení z rovnováhy (ekvilibrium). V medicíně tento pojem využíváme především po poruchy vnitřního prostředí organizmu s odchylkami v koncentraci iontů a dalších složek krevní plazmy. Příkladem je dysekvilibrační syndrom, který se objevuje u pacientů po dialýze. Rychlý pokles koncentrace urey v jejich krvi může totiž způsobit edém mozku. 
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix