Skip to main content

Dysekvilibrační syndrom

Dysekvilibrační syndrom můžeme přeložit jako „syndrom nerovnováhy (dysekvilibria)“. Může se objevit u pacientů podstupujících dialýzu při příliš rychlém poklesu koncentrace urey v krvi, což je následováno rozvojem edému mozku.