Skip to main content

Dynein

Termín dynein označuje celou skupinu proteinů, které mají úzký vztah k buněčnému cytoskeletu a dalším strukturám. Tyto proteiny jsou závislé na dodávkách energie z ATP a umožňují transport celé řady sloučenin uvnitř buňky. Kromě toho jsou důležité pro pohyb buněčných řasinek, bičíků a pro správnou funkci dělícího vřeténka.