Skip to main content

Dýchací řetězec

Dýchací řetězec je sled reakcí probíhajících na vnitřní membráně mitochondrií, při kterém dochází činností oxidoreduktáz k přesunu elektronů a vodíkových iontů (ze sloučenin jako NADH a FADH2) a k vytvoření protonového gradientu na mitochondriální membráně. Tento gradient vytváří energii využitou na syntézu ATP (adenosintrifosfát). ATP je energeticky vysoce bohatá sloučenina, jejíž energie je používána k zajištění průběhu celé řady metabolických reakcí. Elektrony přenášené v dýchacím řetězci se nakonec dostávají na kyslík, který je pro buněčné dýchání nepostradatelný. Dýchací řetězec velmi úzce souvisí s citrátovým cyklem, neboť využívá sloučeninu NADH vznikající v rámci tohoto cyklu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix