Skip to main content

Dýchací řetězec

Dýchací řetězec je sled reakcí probíhajících na vnitřní membráně mitochondrií, při kterém dochází činností oxidoreduktáz k přesunu elektronů a vodíkových iontů (ze sloučenin jako NADH a FADH2) a k vytvoření protonového gradientu na mitochondriální membráně. Tento gradient vytváří energii využitou na syntézu ATP (adenosintrifosfát). ATP je energeticky vysoce bohatá sloučenina, jejíž energie je používána k zajištění průběhu celé řady metabolických reakcí. Elektrony přenášené v dýchacím řetězci se nakonec dostávají na kyslík, který je pro buněčné dýchání nepostradatelný. Dýchací řetězec velmi úzce souvisí s citrátovým cyklem, neboť využívá sloučeninu NADH vznikající v rámci tohoto cyklu.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.