Skip to main content

Dvojité vidění

Dvojité vidění se odborně označuje jako diplopie a může být spojena s celou řadou závažných chorob. Hned v úvodu je nutno rozlišit dvojité vidění při pohledu jedním okem (méně časté) nebo při pohledu dvěma očima (častější).

 

Dvojité vidění jedním okem - příčiny:

 

Oční onemocnění – Vidíme-li jedním okem objekty dvakrát, je porucha obvykle v oku. Poměrně často se jedná o onemocnění oční rohovky nebo čočky (např. katarakta).

 

 

Dvojité vidění oběma očima - příčiny: V tomto případě je z nějakého důvodu narušen souhyb očí, tj. oční svaly ovládající zacílení na konkrétní objekt nepracují zcela správně.

 

1. Mozková příhoda – Je-li při mozkové mrtvici postižena část mozku, která je odpovědná za správnou funkci některého z okohybných svalů, pak je důsledkem jeho ochrnutí a dvojité vidění. Dvojité vidění obvykle vzniká jen při pohledu určitým směrem, v jiných směrech může člověk vidět zcela normálně, to záleží na tom, který ze svalů je vyřazen z funkce. Při těžším postižení můžeme na člověku vidět nesouměrnost při pohledu - šilhání. Drobné postižení nemusíme ani zpozorovat, subjektivní obtíže však mohou být velmi nepříjemné i u něj.

 

2. Mozkové nádory – Podobně jako mozková mrtvice může mozkový nádor rostoucí v blízkosti mozkových center a drah ovládajících okohybné svaly narušit jejich funkci.

 

3. Roztroušená skleróza – Toto autoimunitní onemocnění postihuje centrální nervový systém, tj. mozek i míchu. Výsledné narušení funkce okohybných svalů může být jedním z mnoha příznaků. Detailněji viz. text o roztroušené skleróze.

 

4. Úraz hlavy – Dvojité vidění se může dočasně vyskytovat u otřesu mozku společně s nevolností, zvracením a bolestmi hlavy.

 

5. Myasthenia gravis – Diplopie je jedním z typických příznaků. Toto onemocnění je oproti předchozím vzácné a jedná se o autoimunitní proces, kdy protilátky našeho těla zjednodušeně řečeno útočí na naše nervosvalové ploténky a tím narušují přenos vzruchů z nervů na svaly. Detailnější informace najdete v příslušném článku.

 

 

Diagnostika: Pacient s pocitem dvojitého vidění by měl být vyšetřen neurologem a očním lékařem (včetně vyšetření očního pozadí). Kromě fyzikálního neurologického vyšetření se obvykle provádí CT vyšetření mozku.

 

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.