Skip to main content

Duodenum

Duodenum (dvanáctník) je anatomický termín označující začátek tenkého střeva. Duodenum je napojeno na pylorický kanál žaludku a jeho první rozšířenou část označujeme jako bulbus duodena. Celková délka duodena je cca 30-40 cm a následně přechází v jejunum. V duodenu dochází k intenzivnímu trávení a vstřebávání živin, na Vaterské papile zde ostatně ústí společný vývod žlučových cest a pankreatický vývod.