Skip to main content

Duodenojejunostomie

Duodenojejunostomie znamená chirurgické vytvoření spojky mezi duodenem a jejunem. V podstatě se jedná o typ uměle vytvořené anastomozy.