Skip to main content

Dukeův test

Dukeův test je již spíše historické vyšetření umožňující odhad krvácivosti. Jde o malý vpich jehlou do ušního lalůčku, přičemž se pozoruje, za jak dlouho přestane ranka krvácet. Za normálních okolností k tomu dochází do několika minut, u poruch krevní srážlivosti je tato doba delší. Dukeův test je citlivý zejména na snížené množství a-nebo poruchy funkce krevních destiček.