Skip to main content

Dresslerův syndrom

Dresslerův syndrom je označení pro perikarditidu vznikající v důsledku nedávno proběhlého infarktu myokardu. Více informací o příznacích, diagnostice a terapii najdete v příslušném textu.