Skip to main content

Doxorubicin

Doxorubicin je lék patřící do skupiny cytostatik, která se používají v onkologii k léčbě nádorových onemocnění. Účinnou látkou léku je stejnojmenná sloučenina doxorubicin.

Princip: Doxorubicin patří do skupiny antracyklinů. Svým účinkem způsobuje zlomy DNA a navíc poškozuje buňky vytvářením toxických kyslíkových radikálů. Nejvíce postiženy jsou rychle se dělící nádorové buňky.
 

Využití: Doxorubicin se podává pacientům s některými zhoubnými nádory, jako jsou například sarkomy, Hodgkinův lymfom, akutní lymfatická leukémie, akutní myeloidní leukémie, pokročilé formy rakoviny prsu, rakovina vaječníků, rakoviny močového měchýře a některé formy rakoviny plic.


Podávání: Doxorubicin vyrábí řada firem, někdy v podobě roztoku a jindy v podobě prášku, z nějž vzniká roztok až po naředění. Lék je určen k nitrožilnímu podání jakožto pomalá infuze, u rakoviny močového měchýře lze roztok cévkou aplikovat přímo do močového měchýře. Přesná dávka je individuální a stanovuje ji ošetřující onkolog, bez jehož vědomí lék nesmí být aplikován.


Nevýhody: Doxorubicin může mít mnoho nežádoucích účinků, z nichž asi nejčastější je narušení tvorby krevních buněk v kostní dřeni. Důsledkem je častá chudokrevnost, nedostatek bílých krvinek a krevních destiček. Z dalších nežádoucích účinků se mohou vyskytovat trávicí obtíže, otoky tkání, bolesti svalů a alergické reakce. Existuje i riziko poškození srdečního svalu (vznik poruch srdečního rytmu a srdeční selhávání).
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.