Skip to main content

Dominantní alela

Dominantní alela je taková alela (varianta určitého genu), která při kombinaci s příslušnou recesivní alelou toho samého genu „převládne“ a určí fenotyp daného jedince. Dominance může být úplná nebo částečná. To znamená, že při částečné dominanci sice dominantní alela převáží, ale i recesivní alela se může částečně uplatnit.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.