Skip to main content

Dolor

Termín dolor znamená bolest. Jde o důležitý varovný mechanizmus našeho organizmu, který však může být přítomen u celé řady chorob. Bolest můžeme rozlišovat z více úhlů pohledu, například na akutní a chronickou. Více o farmakologické léčbě bolestivých stavů si můžete přečíst v příslušném textu.