Skip to main content

Dolor

Termín dolor znamená bolest. Jde o důležitý varovný mechanizmus našeho organizmu, který však může být přítomen u celé řady chorob. Bolest můžeme rozlišovat z více úhlů pohledu, například na akutní a chronickou. Více o farmakologické léčbě bolestivých stavů si můžete přečíst v příslušném textu.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.