Skip to main content

DNA topoizomeráza

DNA topoizomeráza je enzym důležitý pro replikaci a tvorbu DNA. Dokáže totiž ovlivnit a uspořádat uložení molekuly DNA v prostoru, přičemž ovšem neovlivňuje její složení (tj. pořadí nukleotidů).