Skip to main content

Disproporce

Disproporce znamená „neúměrnost“ nebo „nezachovávání poměru“. V medicíně se termín disproporce a disproporční využívá například k popisu některých vrozených vývojových vad spojených s abnormální velikostí určitých částí těla.