Skip to main content

Dispenzarizace

Dispenzarizace znamená pravidelné sledování pacienta. Obvykle jde o jedince s již diagnostikovanou nemocí (nebo výrazným rizikovým faktorem jejího vzniku), která vyžaduje opakované kontroly specialistou. Součástí dispenzarizace mohou být různá vyšetření, která závisí na povaze choroby (fyzikální vyšetření, krevní odběry, dispenzární endoskopie, zobrazovací metody aj.).