Skip to main content

Disekce aorty

Disekce aorty je nebezpečný stav, při kterém dojde k částečné ruptuře stěny této tepny a průniku krve dovnitř stěny, kde se vytváří sekundární lumen, které se může po určité vzdálenosti opět propojit s aortou, případně může v jeho průběhu dojít ke kompletní ruptuře stěny s vylitím krve do některé z tělesných dutin. Vznik disekce může způsobit uzávěr tepen odstupujících z aorty, nebo masivní vnitřní krvácení. Více informací najdete v příslušném textu.