Skip to main content

Disacharidáza

Disacharidázy jsou enzymy, které štěpí disacharidy za vzniku jednoduchých monosacharidů. Pro náš organizmus jsou velmi důležité a vyskytují se ve sliznici tenkého střeva. Mezi důležité disacharidázy patří laktáza a maltáza.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix