Skip to main content

Disacharidáza

Disacharidázy jsou enzymy, které štěpí disacharidy za vzniku jednoduchých monosacharidů. Pro náš organizmus jsou velmi důležité a vyskytují se ve sliznici tenkého střeva. Mezi důležité disacharidázy patří laktáza a maltáza.