Skip to main content

Diploidní

Termín diploidní znamená „nesoucí dvě sady chromozomů“. V lidském těle jsou diploidní všechny buňky organizmu s výjimkou zralých gamety, které jsou haploidní. Zmíněné dvě sady chromozomů u člověka obsahují celkem 46 chromozomů (44 autozomů a 2 gonozomy).