Skip to main content

Dimise

V lůžkové péči je dimise běžně skloňované slovo a znamená „propuštění ze zdravotnického zařízení“. Od tohoto termínu je odvozeno adjektivum dimitovaný (tj. propuštěný) a sloveso dimitovat (tj. propustit).
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.