Skip to main content

Dimise

V lůžkové péči je dimise běžně skloňované slovo a znamená „propuštění ze zdravotnického zařízení“. Od tohoto termínu je odvozeno adjektivum dimitovaný (tj. propuštěný) a sloveso dimitovat (tj. propustit).