Skip to main content

Difuze

Difuze je jedním z hlavních fyzikálních dějů, které se uplatňují v živých organizmech. Jedná se o pasivní a na dodávce energie nezávislý děj, při kterém se částice z prostředí, kde jsou koncentrovanější, dostávají do prostředí, kde je jejich koncentrace nižší (tj. pohyb ve směru koncentračního spádu). Důsledkem dlouhodobé difuze je rovnoměrné rozprostření částic v daném prostředí. Difuze přes buněčnou membránu může být urychlena pomocí speciálních bílkovinných přenašečů a pak hovoříme o tzv. facilitované difuzi.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix