Skip to main content

Diferenciální počet leukocytů

Diferenciální počet leukocytů (tzv. diferenciál) znamená zhodnocení počtu jednotlivých podtypů leukocytů, které jsou přítomny ve vzorku krve. Jedná se o cenné a běžně dostupné vyšetření prováděné v hematologické laboratoři, kterým můžem zpřesnit standardní vyšetření krevního obrazu. Diferenciální počet může být uváděn v absolutní (počet podtypu bílých krvinek) i v relativní hodnotě (procenta z celku).