Skip to main content

Diastola

Diastola je kardiologický termín, který se týká srdeční funkce, a znamená uvolnění srdeční svaloviny. Rozlišujeme diastolu síní a diastolu komor, přičemž hovoříme-li pouze o diastole, máme tím automaticky na mysli právě diastolu komor. Při diastole komor se komory plní krví ze srdečních síní, a tato krev je následně při systole vypuzena ze srdce do přilehlých tepen (plicní tepna z pravé komory, aorta z levé komory).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix