Skip to main content

Diadochokineze

Diadochokineze znamená schopnost vykonávat s velkou rychlostí protichůdné pohyby. Typickým příkladem je rychlé obracení dlaní pomocí rotace v zápěstí. Ztráta této schopnosti (adiadochokineze) může být přítomna u některých neurologických poruch, zejména těch způsobených narušením funkce mozečku.