Skip to main content

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus je termín označující cukrovku, tj. poruchu metabolizmu sacharidů, při které dochází ke zvýšení glykémie (hladina glukózy v krvi). Ve skutečnosti existuje celá řada značně odlišných forem diabetu mellitu, které se liší příčinou a mechanizmem vzniku, průběhem a případně i terapií. Více si můžete přečíst v textu o cukrovce.