Skip to main content

Detritus

Detritus (též detrit) znamená hmotu charakteru drti tvořenou neživými zbytky rozpadlých buněk.