Skip to main content

Desenzibilizace

Desenzibilizace znamená ztrátu citlivosti vůči něčemu. Desenzibilizace například znamená získání odolnosti vůči určitému alergenu. To znamená, že látka, která dříve alergickou reakci vyvolala, již tuto schopnost nemá. K takové desenzibilizaci může dojít samovolně nebo vlivem alergologické léčby.

Pojem desenzibilizace je známý i v psychologii a psychiatrii v terapii úzkostných poruch, kdy pacienta (s jeho souhlasem) opatrně vystavujeme objektům nebo situacím, z nichž má strach.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix