Skip to main content

Dermatitida

Dermatitida (dermatitis) je odborné označení pro zánětlivé postižení pokožky. Termín je obecný a nic neříká o bližší příčině nebo závažnosti daného onemocnění. Dermatitidy mohou být akutní i chronické, infekční i neinfekční.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix