Skip to main content

Dermatitida

Dermatitida (dermatitis) je odborné označení pro zánětlivé postižení pokožky. Termín je obecný a nic neříká o bližší příčině nebo závažnosti daného onemocnění. Dermatitidy mohou být akutní i chronické, infekční i neinfekční.